Poetens Pagod Cover Image
$41.93
NOT IN STOCK - Usually arrives in 7 - 14 business days
(Non-returnable)

Description


Robab Moheb debuterar med en diktsamling p svenska. Hon r dock en etablerad poet med tio diktsamlingar i bagaget. Moheb skriver helst p sitt modersm l; farsi. Men nu efter drygt 20 r vistelse i Sverige eller's som hon sj lv uttrycker: "efter drygt 20 r vistelse i svenska spr ket r tiden mogen att komma ut med en diktsamling p svenska".

I sin elfte diktsamling - betitlad Poetens Pagod reflekterar f rfattaren kring svenska spr ket p ett's reget's tt. Dikterna riktar sig till ett hon eller en poet som's kerligen r f rfattaren sj lv. Moheb har ett genomg ende tema; "ord". Samtliga dikter inleds med "ord som". Boken r med andra ord en hyllning till svenska spr ket, men poeten r mycket v l medveten om att skriva p ett spr k man l rt sig p ldre dagar r det inte helt riskfritt; Ord som en h ngbro/f r sj lvmordsbombaren/Hon har gedigen flygf rm ga/Hon r utan like. Men hon visar att hon v gar ge sig ut p ett spr kligt ventyr.

Boken inleds och avslutat med tv citat ur Nalle Puh; "Om sn ret inte h ller, utan g r av, r det bara att f rs ka med ett annat sn re" och " Poesi och visor r inte saker man hittar, utan det r saker som hittar en, och det enda man kan g ra r att g d r de kan f tag p en". H r kan man fr ga sig vilket sn re har g tt av och vilket sn re har kompenserat det gamla. Moheb l mnade sitt f delseland som vuxen. Hon b rjade l ra sig ett helt nytt spr k vid fyrtio rs ldern. Moheb's ger i en intervju: "jag har l mnat ett land men funnit ett nytt spr k som en g va, vilket har gett mig ett vidare perspektiv p mitt skrivande."

Moheb r en verksam l rare/specialpedagog. Kanske d rf r h mtar hon sin litter ra n ring fr n de mest betydelsefulla personerna inom pedagogiken; Ellen Key, Jean Piaget, John Deway, Lev Vygotskij, Maria Montessori m.fl. Dessa forskare och t nkare hyllas sida vid sida med de mest k nda persiska poeter; Khayyam, Rumi, Araqim, Hafiz (gamla persiska poeter) och Nima Yushij och Forough Farrokhzad (samtida poeter).

T nkande och spr k h r ihop hos Moheb. Det r kanske d rf r hon h nvisar sin poesi till dessa ovann mnda personer. F rfattaren f rs ker integrera inneh ll och form's som hon behandlar t nkares tankar och sitt nya spr k.

Moheb r igen politisk poet av det l ttgenomsk liga slaget och visar att hon r mest f rtrogen f r ordens estetiska form och inneh ll. Men det finns inslag d r hon f rs ker ge en pik till politiker och dagens skola; "I kontrast till poesi r undervisning aldrig objektiv/utan alltid en politisk handling..."

Kort sagt r spr kdr kten f rgstark och alldeles egen. Man kan l tt bli f rtjust i vissa rader d ribland: "Tack svenska spr ket. Du r en epistel", "i br dden skrivet tecken", "Har tystnaden mellan raderna n tt toppkurs?", "Dikotomi p sin h jd" m.fl.

Till sist kan till ggas att Moheb n gra m nader efter novellen " n's l nge utan titel" (2014) har kommit tillbaka med sp nstiga steg inom poesi och svenska spr ket f r att visa att hon beh rskar sitt nya spr k, r spr ks ker och har mycket att framf ra.


Product Details
ISBN: 9789187751486
ISBN-10: 9187751488
Publisher: L'Aleph
Publication Date: June 29th, 2014
Pages: 110
Language: Swedish